Visie

Kinderen hebben een plek nodig om te spelen en daar ervaringen op te doen. Deze ervaringen zijn van doorslaggevende betekenis voor hun ontwikkeling.
Door intensief contact met zijn omgeving ontplooit een kind spelenderwijs zijn motorische en creatieve talenten. Buiten spelen levert hierdoor, ook vanwege de veelsoortige sociale contacten, de beste voorwaarden.
Terwijl kinderen vroeger hun zintuiglijke indrukken nog in de natuur konden opdoen, moeten zij tegenwoordig om hun speelbehoefte te bevredigingen in de regel gebruik maken van speciaal voor hen aangelegde speelterreinen.

Het belangrijkste aan een speelterrein is het aanbod van speelmogelijkheden en de wijze waarop deze aansluiten bij de leefwereld van kinderen. De randvoorwaarde hierbij is natuurlijk dat er zo veilig mogelijk gespeeld kan worden. Bij de beoordeling van problemen rond de veiligheid kunnen de ontwerper en beheerder als richtlijn de geldende normen voor speelterreinen en speeltoestellen nemen. Daarbij is het gewenst dat kinderen bij het spelen bepaalde risico’s kunnen nemen. Kinderen beleven immers plezier aan avontuur en worden extra gestimuleerd als hun waagstukjes lukken.

Boas geeft de voorkeur aan oplossingen waarin kinderen en jongeren genoeg mogelijkheden vinden om ongedwongen samen hun spel- en bewegingsfantasieën uit te leven. Om dat mogelijk te maken biedt Boas gevarieerde, op elkaar afgestemde speelmogelijkheden aan. Technisch degelijke en veilige onderdelen vormen daarbij de basis voor een optimale speelcombinatie.

visie_1.jpg

© 2022 BOAS B.V. · Weth. Hulsstraat 1-14 · 7951SE · Staphorst | Ontwerp: Formatik