Montage


Als u wilt, verzorgen wij de montage en de fundering van de toestellen:

  • als complete montage inclusief alle verrichtingen; of
  • als gedeeltelijke montage met de inzet van gekwalificeerde montagemedewerkers van de opdrachtgever;
  • of als gedeeltelijke montage, wanneer de op locatie vereiste voorbereidende werkzaamheden, bijv. graafwerk en/of het leggen van de fundering, worden uitgevoerd; 
  • als de montage door de opdrachtgever wordt uitgevoerd, dan leveren wij de toestellen gedeeltelijk vooraf gemonteerd.

Voor montage en plaatsing van de funderingen maken wij opbouwschema's met een montagehandleiding. Afhankelijk van het formaat van de geleverde unit zijn kraanwagens, wiellagers, graafmachines of vorkheftrucks nodig voor montage of lossen.

Montagevoorwaarden

De berekeningsgrondslag van de vermelde montagekosten, voor zover in de offerte of in het bestek niets anders is beschreven:

  • zware vrachtwagens dienen over de bouwplaats te kunnen rijden; 
  • bewerkbare grond (VOB klasse 1-3), opslag op locatie van de uitgraving of verplaatsen met kruiwagens op het terrein (max. 50 m); 
  • het plaatsen van de zandondergrond alsmede alle soorten valbescherming kunnen pas worden uitgevoerd na de complete montage; 
  • de vermelde prijzen omvatten de complete montage van de toestellen, incl. het uitgraven van de funderingen, alsmede de levering en van beton. 
  • stroomkabels of rioolleidingen die op het terrein liggen, moeten voor aanvang van de montage bekend worden gemaakt. Als dit niet gebeurt, komen eventuele schades resp. extra kosten ten laste van de opdrachtgever; 
  • extra werkzaamheden, zoals uitbeitelwerkzaamheden, wachttijden, enz. worden, gestaafd door bewijs, aan de opdrachtgever doorberekend.

kindt_logo.jpg

© 2022 BOAS B.V. · Weth. Hulsstraat 1-14 · 7951SE · Staphorst | Ontwerp: Formatik