Garantie Kaiser & Kühne Speeltoestellen

Garantie

De garantieperiode start bij vrijgave goederen.
Van toepassing op Kaiser & Kühne speeltoestellen:

30 jaar op:

 • Breuk en rotting van gelamineerd robinia staanders met staalvoet
 • Alle onderdelen gemaakt van roestvast staal (bijv. materiaalkwaliteit 1.4301)
 • Alle onderdelen gemaakt van thermisch verzinkt staal.

5 jaar op:

 • schommelassen
 • carrousellagers
 • alle overige onderdelen, op voorwaarde dat het geen slijtdelen zijn (zie hieronder)

Uitsluitingsgronden

Garantie wordt uitgesloten bij:

 • Producten of toestellen die niet geïnstalleerd zijn, in overeenstemming met de montagehandleidingen van Kaiser & Kühne
 • Producten of toestellen die niet onderhouden en geïnspecteerd zijn, in overeenstemming met de onderhoudsinstructies van Kaiser & Kühne
 • Producten of toestellen die blootgesteld zijn aan verkeerd gebruik, nalatigheid of een ongeval
 • Producten of toestellen die onderworpen zijn aan toevoeging, modificatie, wijziging, reparatie of vervanging door andere personen dan (mewerkers van) BOAS, Kaiser & Kühne of door BOAS’ aangewezen personen.
 • Weergerelateerde droogtescheuren in verticaal geplaatste standers vormen geen grond voor garantieclaims (zie aanvulling op DIN EN 1176, toelichting bij 4.2.7.6).
 • Alle onderdelen die onderhevig zijn aan gebruiksslijtage; dit zijn met name lagers (zonder carrousellagers), scharnieren, graafmachineschoppen, assen, kettingen, touwen, loopvlakken, poedercoatings.
 • Verkeerde installatie of installatie die niet overeenkomt met onze installatieinstructies
 • Moedwillige vernieling en vandalisme
 • Onvoldoende en/of geen tijdig inspectie en onderhoud.

Bij gerechtvaardigde garantieclaims heeft Kaiser & Kühne de keuze tussen reparatie of levering van gelijkwaardige vervangende goederen en hun vakkundige installatie. Synthetische valbeveiliging wordt niet hersteld.

Niet gedekt door garantievoorwaarden

Garantieclaims zijn uitgesloten voor corrosie gerelateerde schade aan producten die in direct contact met chloorwater of zout water zijn geplaatst, of die dicht genoeg bij de kustlijn zijn geïnstalleerd om te worden blootgesteld aan zoutnevel. Anders geldt voor installatieafstanden tot 200 meter van de kustlijn een beperkte garantie met een garantietermijn van 5 jaar tegen corrosie.

Aanspraak

Om aanspraak op garantie te maken, zal een claims onmiddellijk na ontdekking van een defect binnen de gespecificeerde garantieperiode schriftelijk moeten worden ingediend (bij leverancier BOAS). BOAS verlangt dat garantieclaims vergezeld gaan van een kopie van de originele factuur en foto('s) die duidelijk het/de defect(en) in kwestie identificeren. Garantie is alleen van toepassing als toestellen (en onderdelen) door geschoold personeel, conform de gebruiks- en onderhoudsinstructies zijn onderhouden en -waar nodig- vakkundig zijn hersteld met originele reserveonderdelen. Het bewijs van correct onderhoud (indiening van volledige controle- en onderhoudsrapporten in overeenstemming met de vereisten van DIN EN 1176, deel 7) wordt geleverd door de klant of exploitant van de speeltoestellen.

Garantie_1.jpg

© 2022 BOAS B.V. · Weth. Hulsstraat 1-14 · 7951SE · Staphorst | Ontwerp: Formatik